Skip to main content

De Katse Kerk

De trouwlocatie op Noord-Beveland

Een prachtig oud kerkgebouw in Kats uit 1687 en Rijksmonument, is in gebruik voor allerlei doeleinden. Zo vindt u er een kerkzaal, die gebruikt wordt voor o.a. kerkdiensten, bruiloften, recepties en muziekuitvoeringen, maar ook voor vergaderingen, repetities en tentoonstellingen.
Het kerkje met consistorie is bijzonder populair als trouwlocatie van de gemeente Noord-Beveland en wordt ook gebruikt voor doopplechtigheden en uitvaarten.
Aansluitend aan het kerkje ligt het Nieuw-Zeelandhuis, dat in 2016 ingrijpend is gemoderniseerd. Beide ruimtes zijn te huur. Voor beschikbaarheid en reserveren zie: reserveren.Geschiedenis van de kerk

De Katse Kerk (Kerkstraat 3), een bescheiden zaalkerk, is wit gepleisterd, heeft rondboogvensters en in het midden van de lange gevel en een slanke zadeldaktoren met dakruiter. De in 1659 gebouwde kerk werd in 1870 ingrijpend veranderd met de aanbouw van de toren. Toen werden ook de ramen vergroot en een plafond aangebracht. In 1951 kreeg de toren zijn huidige aanzien, waarbij de houten topgevel verdween en het venster daaronder werd veranderd. In de toren hangt een klok uit 1757. De consistorie kreeg in 1889 zijn huidige omvang. In de kerk staat een preekstoel uit de 2e helft van de 17e eeuw, het kerkorgel is in 1906 geplaatst.
Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van de Katse Kerk

Nieuw-Zeelandhuis

Het Nieuw-Zeelandhuis werd in 1957 gebouwd. Het was een geschenk van de inwoners van Nieuw-Zeeland naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953, daaraan dankt het gebouw zijn bestaan en de naam. Het Nieuw-Zeelandhuis is verbonden met de consistorie, waardoor het een geheel vormt met het kerkgebouw. In 2016 is het grondig gerenoveerd en helemaal van deze tijd gemaakt.
Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van het Nieuw-Zeelandhuis.

De voormalige pastorie

Naast de kerk, in de Kerkstraat 1, ligt de voormalige pastorie. Dit monumentale pand met neo-renaissance-elementen en details stammend uit 1887, is gebouwd op de plaats van de oude pastorie, die in eigendom was van de Ambachtsheren van Cats. De nieuwe pastorie was tot aan het eind van de 20e eeuw eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk. Na die tijd werd het pand particulier eigendom.

Eigenaar de Katse Kerk

In 2002 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Samen met de Nieuwe Kerk te Zierikzee, de Hervormde Kerk in Baarland en de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje maakt de Katse Kerk deel uit van het bezit van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Sinds het jaar van overdracht heeft de Katse Kerk niet meer de expliciete functie als kerkgebouw van de Protestantse Kerken Nederland, maar vinden er vooral sociaal-culturele activiteiten plaats. Die zijn alleen maar mogelijk dank zij de onvoorwaardelijke steun van een grote groep vrijwilligers uit het dorp!

Bestuur van de Katse Kerk

Voorzitter: Peter van der Gaag
Penningmeester: Frans Borggreve
Secretaris: Marijke Homburg
Leden: Miranda Theunis en Frank Giljamse
Kijk voor meer informatie op de contact pagina.