Skip to main content

Contact

De Katse Kerk
Kerkstraat 3
4485 AL Kats
katsekerk@gmail.com
KvK-nummer 22050046
rek.nr. NL12 RABO 0312 2140 30

Contactpersoon huwelijken en reserveringen
Elly Boone -de Wild
Noordlangeweg 18
4485 AP Kats
0113-600333
ellyboone@outlook.com

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Peter van der Gaag

Penningmeester en coördinator verhuur
Frans Borggreve
Hamerstedestraat 39
4485 AV Kats
0113-795133
fransborggreve@hotmail.com

Secretaris
Marijke Homburg
marijkehomburg@gmail.com

Onderhoud
Frank Giljamse
Dorpsstraat 7
4485 AH Kats
0113-269950
f.giljamse@planet.nl