De Katse Kerk

De Hervormde Kerk te Kats, DE trouwlocatie op Noord-Beveland

NieuwsGemeenteraad stemt in met renovatiesubsidie Nieuw-Zeelandhuis!


De Gemeenteraad van Noord-Beveland heeft op 17 december unaniem ingestemd met een bedrag van € 35.000,- voor de grootschalige renovatie van het 60-jarige Nieuw-Zeelandhuis in Kats. De totale renovatie is begroot op € 105.000, -. Dit bedrag is in drie gelijke delen opgebracht door Stichting De Katse Kerk i.s.m. de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, een sponsoractie onder bewoners en ondernemers in Kats en omstreken en de gemeente Noord-Beveland.

Het Nieuw-Zeelandhuis is een belangrijk onderdeel van de Katse kerk. Daarin vinden veel sociaal-culturele activiteiten plaats zoals gezamenlijke dorpsmaaltijden, muziek en voordrachtavonden, markten, boekpresentaties, exposities enz. Vele daarvan worden samen met het dorpshuis De Vriendschap georganiseerd.

De renovatie van het Nieuw-Zeelandhuis is het sluitstuk van een totale opknapbuurt van het complex Katse kerk. Eerder werden het in- en exterieur van de kerk en de tuin in ere hersteld. Een maand geleden onderging de toren een bijzonder geslaagde opknapbeurt, een werk dat door het koperen dak met gouden haan wordt bekroond.